Hardsyssel og ni herreder - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
Ginding Herred hed i Kong Valdemars Jordebog Getinghæreth, 1340: Gedingh, 1349 og 1378: Gedyngh og 1498: Gydinge. Det hørte i middelalderen under Hardsyssel. Senere kom det under Lundenæs Len og fra 1662 Bøvling Amt, som i 1671 blev forenet med Lundenæs Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.
Ginding Herred er det nordøstligste i det tidligere Ringkøbing Amt. Det grænser mod syd og vest til Hammerum Herred og Hjerm Herred, mod nord til Viborg Amt (Røddinge og Hindborg herreder) og mod øst til Viborg Amt (Fjends Herred og Lysgård Herred), hvor grænsen dannes af Karup Å.

Ginding Herred omfatter følgende sogne: Ejsing, Estvad, Grove, Haderup, Hodsager, Ryde, Rønbjerg, Sahl, Sevel, Trandum og Vinderup.

.
Tilbage til indhold