Lemvig - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
Historisk Samfunds oversigt over historiske institutioner, foreninger og lokaliteter

Vandfuld-Skodborg Herreder

Lemvig Kommune

Arkivsamvirket

Lokalarkiv

BONNET arkiv

BØVLING arkiv

DYBE-RAMME arkiv

FABJERG arkiv

FJALTRING-TRANS arkiv

FLYNDER arkiv

GUDUM arkiv

KLINKBY arkiv

LEMVIG arkiv

LOMBORG-ROM arkiv

MØBORG arkiv

NEES arkiv

NØRRE NISSUM arkiv

THYBORØN-HARBOØRE arkiv

 

Historisk forening

Lemvig Træskibslaug

Maritimhistorisk Selskab

 

Museumsforening

Museumsforeningen for Lemvig og Omegn / Publikation

Støtteforeningen for Museet for Religiøs Kunst

 

Statsanerkendt Museum

Lemvig Museum

Jens Søndergaard Museet

Flyvholm Redningsstation

 

Egns- og specialmuseum

Bovbjerg Fyr

Den Gamle Smedie

Gjellergård

Hygum Kunstmuseum

Kulturcentret Tuskær

Museet for Religiøs Kunst

Å Mølle

Serup Smedje

SeaWarMuseum

Kystcentret (Nevski, Bunker)

Bunkermuseum Rom Flyveplads

 

Reenactment

Lemvigegnens Folkedansere

 

Seværdighed

Thyborøn og omegn

Fiskerihavn

Fiskeauktion

Redningsskibet Vestkysten

Redningsbåd Martha Lerche

Ankeret fra Alexander Newskij

Thyborønfæstningen

Sneglehuset

Harboøre Tange

Harboøre Kirke

Jyllandsakvariet

Lemvig og omegn

Kirke

Lemvigs råd-, ting- og arresthus

Havn

Planetstien

Nørre Lem Kirke

Nørre Nissum Seminarieby

Gudum Kirke, Kloster og Ting

Voldsted ved Trælborgdalen

Oldtidsvejen

Klosterheden

Bovbjerg Minimuseum

Rammedige

Hornvarefabrikken

Møborg Kirke og Bavnehøj

Stenkors ved Bækmark

 

Hotel & Kro

Hotel Lidenlund

Hotel Nørre Vinkel

Vilhelmsborg Kro

Historisk Skole

Nr. Nissum Efterskole

Nr. Nissum Seminarium

Kongensholm Efterskole

 

Herregård

(danskeherregaarde.dk)

Ulfsund

Bækmark

Nørre Holmgård

Rysensten

Rammegård

Herpinggaard

Vadskærgård

Kabbel

Gudumkloster

 

Industriminde

Cheminova A/S

Thyborøn Havn

Bonnet Maskinfabrik

Hornvarefabrikken ”Husflid”

 

Fredet bygning

(kulturarv.dk)

Bøvlingvej 40. Rysensten, Bøvling Slot (tidl.). Hovedbygningens vestfløj og muren mod syd samt voldsted og grave (1638-39, 1646-51). F. 1918.*

 

Flyvholm 3. Flyvholm Redningsstation. Redningsstation (1934). F. 1995.

Kabbelvej 1. Stjernhjelms Hospital, Nørre Lem Hospital. Bygningen ved kirkegårdens sydskel (1780). F. 1950.

 

Kabbelvej 55. Kabbel Hovedgård. Kabbel Hovedgård bestående af hovedbygning med sidefløj mod nordøst, tårnagtig tilbygning mod vest samt murstykke mod sydvest samt det trelængede avlsanlæg. F. 2012.

 

Lemvigvej 12. Sønder Vinkel. Hovedbygningen (1838). F. 1950.

Remmerstrandvej 186-188. Å Mølle. Vandmøllen (1790, flyttet 1839) og stuehuset (1839) med tilbygning (1881). F. 1959.*

 

Rubyvej 23. Tuskær Redningsstation. Redningsstation (1934). F. 1995.

Sodborgvej 10. Sodborggård. Stuehuset (1846). F. 1950.

 

Vestergade 44. Vesterhus. Forhuset (antagelig ca. 1825). F. 1919.*

 


Tilbage til indhold