I 2016 udgav Historisk Samfund bogen Fattiggårde - Fattighuse i Ringkøbing Amt - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
I oktober 2016 udgav Historisk Samfund en bog med titlen “Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt”.
Bogen er på 282 sider med 43 artikler om fattiggårde og fattighuse og spændende historier om mennesker, der har haft tilknytning til stederne.

“Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt” kan købes ved henvendelse på mail til kasserer@historisksamfund.dk Prisen er 75 kr. for medlemmer af Historisk Samfund og 150 kr. for ikke-medlemmer.

Baggrunden for bogen er, at foreningen “Lokalarkiverne i Region Midt-Vest” nedlagde sig selv i 2013.
Foreningens formue på 55.000 kr. blev doneret til Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.
Til gengæld forpligtede Historisk Samfund sig til inden for 3-4 år at stå for udgivelsen af en bog om fattiggårde og fattighuse i det gamle amt.
Denne forpligtelse levede Historisk Samfund op til ved udgivelsen af bogen i oktober 2016.

40 forfattere, hvoraf de fleste har tilknytning til lokalhistoriske arkiver, har bidraget med artikler til bogen, der også er rigt illustreret med gamle billeder fra hele amtet.
Et bogudvalg med repræsentanter fra styrelsen for Historisk Samfund stod for processen med og redigeringen af bogen.
Den er trykt i 1.000 eksemplarer på Vinderup Bogtrykkeri.

Tilbage til indhold