Om HARDSYSSEL - Historisk Samfund af 1906 - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
er en forening for alle historisk interesserede. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved
- at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog
- at afholde møder, hvor kyndige folk fortæller
- at arrangere rundvisninger på historisk interessante steder
Læs om foreningen og dens arbejde på de øvrige sider. Forhåbentlig får du lyst til at blive medlem straks.

Historisk Samfund for Hardsyssel
I de første 110 år var foreningens navn “Historisk Samfund for Ringkøbing Amt”. Det blev ændret til “Historisk Samfund for Hardsyssel” på foreningens årsmøde i marts 2017.

Begrundelsen for navneændringen var, at begrebet Ringkøbing Amt var på vej ud efter kommunalreformen i 2007. I historisk sammenhæng var det nærliggende i stedet at bruge Hardsyssel i foreningens navn, da Hardsyssel er den gamle betegnelse for det område, der stort set svarer til Ringkøbing Amt og omfatter de nuværende Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer kommuner.

I forbindelse med navneændringen fik Historisk Samfund et nyt logo og et moderne grafisk design. Symbolerne for de ni herreder, der udgjorde det gamle Ringkøbing Amt, indgår stadig i foreningens logo, men de er rentegnet i et nutidigt grafisk layout. Læs mere herom i menuen under “Herreder”.


Tilbage til indhold