Bestyrelsens sammensætning efter årsmødet 2017 - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold

Hoved menu:

Om os
Bestyrelse
Kontakt bestyrelsen

Formand:
Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76, 6940 Lem St.
Tlf.: 2299 9639
Indvalgt 2012 - Formand fra 2014
Næstformand og årbogs-redaktør:
Gudrun Gormsen
Kasserer:
Frode Riber
Sekretær, PR-ansvarlig og lektør
(gennemlæsning af tilsendte værker):  
Hans Herping
Redaktør af hjemmeside:
Jens Erik Villadsen

Aktive suppleanter:
Aktivitetsudvalg:
Bent Skaarup Pedersen og Jens Olufsen
Lokalitets-ansvarlig og mødeplanlægning:
Per Axelsen
Avisredaktør:
Bent Hansen

Desuden blev der peget på følgende som frivillige til opgaver i Historisk Samfund:
Database til hjemmeside hjemmeside m.m.:
Kurt Guldbæk
Distribution:
Jens Johannesen
Distribution Lemvig-egnen:
Kurt Lyhne og Anne Marie Touborg
Distribution Herning-egnen:
Inge-Lise Jensen
Distribution Ikast-Brande egnen:
Knud Munk Nielsen
Opsætning:
Erhard Leach
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu